2012
Διόροφη Εξοχική Κατοικία

Πρόκειται για τη μελέτη εφαρμογής και την κατασκευή εξοχικής κατοικίας για εξοχική χρήση μίας ελληνικής οικογένειας.
Μεγέθυνση