• Περιγραφή
  • Χαρακτηριστικά
  • Χάρτης
  • Τιμή
  • Φυλλάδιο
RE100
Country residence in Porto Heli

Pleasant, convenient, country home in Porto Heli, one minute walk to the sea. In a community of second-home residences, exceptionally quiet. Ideal opportunity for those who don't want the many “up-keep” obligations of summer homes. Modern design, with beautiful 100 sq meter veranda, which functions as an extension of the interior creating a flat open space. The advantage of the veranda, besides an exceptional view, is an above ground pool, which helps cool the atmosphere.

Μεγέθυνση
Χαρακτηριστικά

ΧάρτηςΤιμή

200.000,00€

Βίντεο