• Περιγραφή
  • Χαρακτηριστικά
  • Χάρτης
  • Τιμή
LA012
Land in Porto Heli

A smart investment! With all the advantages of a luxurious investment on the water in a small parcel of land. Just a few meters of land is enough to build a dream home, and why not an eco friendly house. Our office has developed a design scheme based on this concept, which is truly of interest. Arrange viewing.
Μεγέθυνση
Χαρακτηριστικά

ΧάρτηςΤιμή

Βίντεο