• Περιγραφή
  • Χαρακτηριστικά
  • Χάρτης
  • Τιμή
  • Φυλλάδιο
LA013
Land in Porto Heli

A unique piece of land. This property is set against a canvas of blue sea surrounded on three sides by sparkling waters. A rare find. The magic of living beside the sea is an unrivalled experience.
Μεγέθυνση
Χαρακτηριστικά

ΧάρτηςΤιμή

Βίντεο