• Περιγραφή
  • Χαρακτηριστικά
  • Χάρτης
  • Τιμή
LA014
Land in Porto Heli

This land is situated in lush greenery. Landscaped neighbourhood, right and left, with very large gardens. The sea unfolds in front of the property almost at one with the land. Very short distance to Spetses - Spetsopoula by sea. The land is available to our office for development of two, beautiful country homes. This is an excellent investment opportunity; perhaps, for two families.
Μεγέθυνση
Χαρακτηριστικά

ΧάρτηςΤιμή

Βίντεο