• Περιγραφή
  • Χαρακτηριστικά
  • Χάρτης
  • Τιμή
  • Φυλλάδιο
LA015
Οικόπεδο στην Ντζιά

Λίγα μέτρα από το λιμάνι, αμφιθεατρικό, με συντελεστή δόμησης 0,8, το οικόπεδο έχει επιφάνεια 400τμ, και είναι επικλινές 

Μεγέθυνση
Χαρακτηριστικά

ΧάρτηςΤιμή

Βίντεο