Χωροταξικός & Πολεοδομικός Σχεδιασμός – Πρόταση

Nice expansion
Μελέτη επέκτασης της γαλλικής πόλης της Νίκαιας και παρουσίασή της στην κορυφαία έκθεση για το Real Estate & Development της MIPIM.

Αισθάνομαι την ανάγκη να γράψω κάτι σχετικά με τον χωροταξικό & πολεοδομικό σχεδιασμό γιατί νοιώθω πως ενώ αρκετοί έχουν ακούσει αυτές τις λέξεις δε γνωρίζουν την έννοια και την επιστημονική τους σημασία.

Κατ’ αρχήν χωροταξία και πολεοδομία είναι επιστήμες και όχι ασκήσεις επί χάρτου. Πεδίο έρευνας και μελέτης τους είναι η ορθή διευθέτηση του ανθρώπου και των δραστηριοτήτων του στο περιβάλλον, η εναρμοσμένη σχέση τους και ανάπτυξη τους. Ακόμα, η σχεδιασμένη ανάπτυξη των πόλεων, ο καθορισμός των βιομηχανικών περιοχών, των ζωνών πρασίνου, των κοινόχρηστων χώρων, καθώς και η εξάλειψη των επιπτώσεων της ανθρώπινης παρέμβασης. Οι μελέτες αυτές οφείλουν να γίνονται σε βάθος χρόνου έως και πενήντα χρόνια, σε σχέση πάντα με την εκτιμώμενη πληθυσμιακή μεταβολή.

Continue reading »