• Ενοίκιο
  • Αγορά
  • Μισθ.
  • Όλα
LA010
Land in Porto Heli


ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
LA011
Land in Porto Heli

One of the few properties that literally meets the sea. A nearly flat piece of land that borders the sea offering direct access and fantastic view.


ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
LA012
Land in Porto Heli

A smart investment! With all the advantages of a luxurious investment on the water in a small parcel of land.
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
LA013
Land in Porto Heli

A unique piece of land. This property is set against a canvas of blue sea surrounded on three sides by sparkling waters.
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
LA014
Land in Porto Heli

This land is situated in lush greenery. Landscaped neighbourhood, right and left, with very large gardens.
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
LA015
Οικόπεδο στην Ντζιά


ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
LA16
Οικόπεδο στο Πόρτο Χέλι, Βερβερόντα


ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
LA017
Οικόπεδο στο Ν. Κόσμο


ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ