Η Εφορία στο Λονδίνο

Το ρεπορτάζ λέει ότι τρία cd με ονόματα, περίπου 300 φυσικών προσώπων έφτασαν στην Αθήνα από το Λονδίνο. Είναι άνθρωποι που επένδυσαν σε ακίνητα τον προηγούμενο χρόνο στο νησί.

Η ΓΓΠΣ διενεργεί έρευνες για να διαπιστωθεί αν οι αγορές αυτές έχουν δηλωθεί στο έντυπο Ε1 και αν δικαιολογούνται από τα δηλωθέντα εισοδήματά τους. Το ποσό που φαίνεται να έχει επενδυθεί εκεί ανέρχεται στο 1δις ευρώ.

Η σχετική λίστα που δόθηκε από τις βρετανικές αρχές  αφορά αγορές ακινήτων με αξία από 100.000-3.000.000€ κατά περίπτωση.

Ο έλεγχος φαίνεται θα διενεργηθεί παράλληλα με το άνοιγμα των λογαριασμών και τη διασταύρωση με τις δηλώσεις παρελθόντων ετών.

 

One comment

  1. Panayiotis Goutos says:

    Almost two years from that announcement and the same article is published in the greek newspapers these days… It is obvious, there is no progress in this matter…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *