Ημιτελείς οικοδομές

 Έχουν επεξεργασθεί και οδηγηθεί προς ψήφιση τόσα νομοσχέδια για τον τρόπο και τους όρους δόμησης. Δεν υπάρχει ούτε ένα άρθρο που να ρυθμίζει τι θα απογίνονται τα “γιαπιά”, οι ημιτελείς οικοδομές. Μάλλον δε φαίνεται να ενοχλεί κανέναν η ύπαρξή τους.

Με το ισχύον πολεοδομικό καθεστώς, η οικοδομική άδεια έχει ισχύ τέσσερα χρόνια με δυνατότητα δύο ακόμα παράταση, ενώ εάν κάνείς ολοκληρώσει το φέροντα οργανισμό του κτιρίου (σκυρόδεμα), η διάρκεια γίνεται… άπειρη στο χρόνο, πριμοδοτείται  δηλαδή κατά κάποια έννοια η μη αποπεράτωση μιας οικοδομής. Επιπλέον, κάποιοι θεωρώντας ότι κατοχυρώνοντας το δικαίωμα της αποπεράτωσης στο άπειρο, σπεύδουν να εκδόσουν άδειες οικοδομής για να προλάβουν τυχόν επερχόμενες αλλαγές στους όρους δόμησης όπως, μειώσεις συντελεστών δόμησης, αποστάσεις από τον αιγιαλό, αύξηση εμβαδού αρτιότητας κ.ά.Έτσι όχι μόνο παραμένει η ισχύουσα κατάσταση, αλλά κάθε τόσο που διαρρέει στις εφημερίδες ένα νέο προς ψήφιση νομοσχέδιο, οι πολεοδομίες δεν προλαβαίνουν να εκδίδουν άδειες μελετών που έχουν γίνει στο γόνατο. Δε φτάνει όμως μόνον αυτό, οι περισσότεροι προχωρούν και στην εκτέλεση των εργασιών σκυροδέματος, γεμίζοντας τον τόπο “γιαπιά“, για να ολοκληρώσουν το έγκλημα, να κληροδοτήσουν στις επόμενες γενιές την “ομορφιά”, και να μαθαίνουν και οι νεότεροι.

Είναι ανάγκη να βρεθεί τρόπος ώστε ο ιδιοκτήτης να εγγυάται την ολοκλήρωση της όψης και των διαμορφώσεων του οικοπέδου.

Προτείνουμε, για το σκοπό αυτό, να μη χορηγούνται άδειες οικοδομής, εάν δεν είναι εξασφαλισμένη και εγγυημένη η χρηματοδότηση σε ποσοστό 75% του συνόλου του έργου. Άλλωστε δε βλέπουμε το λόγο γιατί κανείς πρέπει να εκδίδει άδεια ανέγερσης εάν δηλαδή δεν έχει εξασφαλισμένη τη χρηματοδότηση του. Σε αντίθετη περίπτωση θα μπορεί η πολιτεία ή η τοπική αυτοδιοίκηση, να προχωρά με δικές της δαπάνες στην αποπεράτωση των εργασιών παρακρατώντας το σύνολο ή μέρος της κυριότητας του ακινήτου.

Όσο δε βλέπουμε να έρχονται προς ψήφιση τέτοια νομοσχέδια, που προκαλούν αλλαγή σε βαθιές κακές συνήθειες τόσο δε θα είμαστε αισιόδοξοι για το τέλος αυτής της κρίσης.

One comment

  1. @bartzokas says:

    Μακάρι να γίνει κάτι με το θέμα

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *