Μεγάλο Έργο

Μεγάλο έργο, είναι εκείνο που δεν γίνεται με συμβιβασμούς, ούτε με τακτικές εκτός της ‘ζώνης άνεσης’. Θα γίνει μεγάλο, όχι εξαιτίας της υπερβολικής προσοχής ή της τεχνικής αλλά για ένα και μόνο ένα λόγο.

Επειδή κυνηγάει την τελειότητα και όσο αυτή απομακρύνεται τόσο το κυνήγι γίνεται αδιάκοπο, σχεδόν αμείλικτο.

Τα μεγάλα έργα, δεν υπακούν σε κανόνες αλλά τους δημιουργούν, αφήνοντας ανεξίτηλο το αποτύπωμά τους στο χρόνο.

Ένα μεγάλο έργο σε κάνει απλά να ηρεμείς.

Παναγιώτης Γούτος

A great project is one that is not made with compromises, nor with tactic outside the ‘comfort zone’. It will become big, not because of too much attention or technique but for one and only one reason. Because it pursues perfection and the further it goes, the hunt becomes uninterrupted, almost relentless. Great works do not obey rules but create them. Leaving their indelible imprint on time.

A great project just makes you calm.

Panagiotis Goutos

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *