Εμπόδια στις Τουριστικές Επενδύσεις

Νοιώθω πολλές φορές ότι κάνω μία από τις πιο δημιουργικές δουλειές που μπορεί κανείς να κάνει στη ζωή του. Είναι εντυπωσιακό να βλέπει κανείς τις ιδέες του να γίνονται πράξη, να υλοποιούνται και να βρίσκουν εφαρμογή. Τέτοια είναι η δουλειά του Μηχανικού, ακόμα ίσως περισσότερο εκείνη του developer, δε γνωρίσω αν υπάρχει ελληνική λέξη, (εκείνος που κάνει ανάπτυξη γης και ακινήτων). Είναι ενδιαφέρον κανείς να εκτιμήσει, την προστιθέμενη αξία επί της γης, ενός σχεδιαζόμενου έργου, και πως αυτό μπορεί να ενταχθεί στο σύνολο, να είναι λειτουργικό, να αντέξει στη διάρκεια λειτουργίας του και να είναι ευχάριστο στους χρήστες.

Απαραίτητο για αυτά, τα πολύ ωραία θεωρητικά όπως ακούγονται, σχεδόν καλλιτεχνικά σχέδια, είναι ανάμεσα στα πολλά, ένα πολύ απλό εργαλείο. Κάτι ας πούμε σαν το κατσαβίδι του ηλεκτρολόγου ή το μυστρί του κτίστη και λέγεται ευρύτερα Πολεοδομική Νομοθεσία. Continue reading »

Νέος Νόμος: Μεταβιβάσεις Ακινήτων-Ευθύνες Μηχανικών και άλλων

Μέσα από αυτή την κρίση κάτι φαίνεται να αλλάζει. Επιτέλους ας τελειώσουμε με τα αυθαίρετα.

Από το άρθρο 23 του νόμου: 
5. Οι συμβολαιογράφοι που συντάσσουν συμβόλαια, οι δικαιοπρακτούντες, οι μεσίτες που μεσολαβούν, οι δικηγόροι που παρίστανται στη σύνταξη συμβολαίων, οι υποθηκοφύλακες ή οι προϊστάμενοι των κτηματολογικών γραφείων που μεταγράφουν αυτά, εφόσον δεν έχει επισυναφθεί η δήλωση και η βεβαίωση της προηγούμενης παραγράφου, καθώς και οι μηχανικοί που χορήγησαν ανακριβή βεβαίωση, τιμωρούνται με ποινή φυλάκισης τουλάχιστον έξι μηνών και χρηματική ποινή από 30.000 μέχρι 100.000 ευρώ, ανάλογα με την αξία της αυθαίρετης κατασκευής. 

6. Στους μηχανικούς της προηγούμενης παραγράφου, ανεξάρτητα από την ποινική τους δίωξη, επιβάλλεται προσωρινή ή οριστική απαγόρευση άσκησης του επαγγέλματος από τα αρμόδια πειθαρχικά όργανα του φορέα που είναι μέλη, ανάλογα με τη βαρύτητα της παράβασης.

Πρόταση: Κάθε βεβαίωση να κοινοποιείται στο διαδίκτυο. Έτσι θα προστατευθούμε όλοι εμείς που δε θα υπογράφουμε “μαιμούδες” μιας και το σύστημα θα φροντίσει να βρει γρήγορα αυτούς που θα βάζουν την υπογραφή τους εκεί που δε θα το κάνουν οι άλλοι.

Installation of a residential house. Apple© infrastructure

G.KTIZEIN Ltd, was first in Greece that have installed an holistic system like this. All systems of installation is functioning in a unified environment! Taylor made graphic design for multitouch screens/iPads and ready for apple products to plug and play…

Central Control Multitouch Display 19’/IPad

7561639292_4e7c62d8ff_z

123_MG_1587

6321656749_7861bd10cc_b

7561601262_f15b1da184_k

 • Heating and aircondition system control/Set temperature in each room independently
 • Check/control of openings
 • Security control
 • Desalination system
 • Geothermical system
 • Lighting system
 • CCTV
 • Water supply
 • Irrigation system
 • Sound system-in and out sources/tuners/control
 • Cental control pannel-alarms
 • Index of level of water tanks Continue reading »